Three-Pointers Made

Loyola Men’s Basketball Three Pointer Records

Blake Schilb shattered the previous record for three-pointers in his four years at Loyola. (Ramblermania photo by Brian M. Payne)

Rank Player Seasons Threes
1 Devon Turk 2012-2016 262
2 Blake Schilb 2003-2007 204
3 Clayton Custer 2016-2019 179
4 Donte Ingram 2014-2018 175
5 David Bailey 1999-2003 166
5 Majak Kou 2003-2007 166
7 Ben Richardson 2014-2018 156
8 Derek Molis 1995-1997 146
9 Keith Gailes 1988-1991 144
10 Geoff McCammon 2007-2011 143
11 Milton Doyle 2013-2017 140
12 Keith Carter 1984-1989 111
13 Earl Brown 1996-2000 100

Through 2018-19 season.